50 Tahun USM Menuju Kecemerlangan 1969-2019

50 Tahun USM menuju Kecemerlangan

addtocart

 

Tajuk: 50 Tahun USM Menuju Kecemerlangan 1969-2019
Penyusun: Universiti Sains Malaysia
Harga: RM110.00  ISBN: 978-967-461-449-2

Dalam usianya mencecah 50 tahun (1969−2019) USM yang merupakan universiti kedua tertua di negara ini dan yang pertama ditubuhkan selepas merdeka telah memperkenalkan banyak pembaharuan dalam pendidikan tinggi seperti sistem pusat pengajian, pendidikan liberal, pengajian jarak jauh, penubuhan Pusat Pengajian Sains Gunaan, memulakan projek Tekun, memperkenalkan inovasi dalam pengajian perubatan, memperkenalkan Anugerah Sanggar Sanjung dan penubuhan Parlimen Mahasiswa. Semua ini terhasil daripada paduan usaha warga kampus daripada Naib Canselor, staf akademik dan pentadbiran hingga kepada pelajar. USM turut menempa nama pada peringkat antarabangsa melalui penyelidikan yang turut memberi manfaat kepada masyarakat dalam dan luar negara. Pengantarabangsaan pula telah diberi perhatian serius sejak Naib Canselor ke-empat hingga kini.