Buku Imprint 2020

IMPRIN 2020
Judul No. ISBN/eISBN  
1 Musa Ali (Terj.). Tahawul al-Munazzamah: Al-Mafahim wa Asalib at-Tanfiz 978-967-461-437-9  
2 Lim Chap Sam, Chew Cheng Meng & Sriraman Bharath (Editors). Mathematics Education from an Asian Perspective (Contemporary Research and Practice Series) 978-967-461-409-6  
3 Muhammad Haji Salleh. Akal Budi Adikarya: Sulalat al-Salatin 978-967-461-401-0  
4 Mohd Afifuddin Mohamad & Mohammad Farris Iman Leong Abdullah. Kemurungan: Terapi daripada Sudut Psikiatri dan Spiritual 978-967-461-431-7  
5 Rosli Saad & Muhammad Sabiu Bala. 2-D Electrical Imaging Assessment for Geotropical Region Issues 978-967-461-419-5 ebook
6 Muhammad Taqiuddin Zakaria & Nordiana Mohd Muztaza. Geophysical Approaches in Geological Structure Assessment 978-967-461-438-6 ebook
7 Muhammad Haji Salleh. Peribahasa Melayu: Pemeri Akal Budi 978-967-461-410-2  
8 Mohd Hazwan Hussin, Afidah Abdul Rahim & Nurul Atiqah Sa'don. Modification of Lignin Extracted from Oil Palm Fronds (OPF) as Mild Steel Corrosion Inhibitors 978-967-461-451-5 ebook
9 Nordiana Mohd Muztaza & Nur Azwin Ismail. 2-D Resistivity and Characterization of Shallow Aquifers in Tropical Peninsular Malaysia 978-967-461-461-4 ebook
10 Wan Muhamad Amir W Ahmad, Rabi'atul'adawiyah Abdul Rohim, Mohamad Arif Awang Nawi & Adam Husein. Advanced Data Analysis in Dentistry using SPSS Modeler 978-967-461-423-2  
11 Suresh Kumar a/l N Vellymalay. Warga Emas: Cabaran dan Keperluan Sokongan Sosial 978-967-461-399-0  
12 Aziah Daud & Rukman Awang Hamat (Ed.). Modul Intervensi Promosi Kesihatan Leptospirosis 978-967-461-323-5  
13 Norhayati Ayit. Muhammad Haji Salleh dan Siti Zainon Ismail sebagai Penyair Alam. 978-967-461-422-5  
14 Ahmad Murad Merican (Editor). Batu Uban, Tanjong dan Bagan: Pengkisahan Lisan 978-967-461-416-4  
15 Garry Kuan. Psychological Resources for Training the Mind of a Champion #believe 978-967-461-475-1  
16 Zulkifli Mohamad Ariff, Zunaida Zakaria, Nor Nadirah Najib & Siti Salmi Samsudin. Busa Polimer: Ramuan dan Teknik Pemprosesan 978-967-461-418-8  
17 Mohd Zaid Yusof, Mohd Zailan Sulieman, Ahmad Hilmy Abdul Hamid. Struktur Konkrit dan Geoteknik: Perincian Kurikulum, Prestasi dan Pemodelan FEM 978-967-461-408-9  
18 Wan Muhamad Amir W Ahmad, Mohamad Shafiq Mohd Ibrahim, Mohamad Arif Awang Nawi, Rabi’atul Adawiyah Abdul Rahim (Editor). Pemodelan Regresi Linear dan Tak Linear: Aplikasi Secara Perisian SPSS + CD 978-967-461-462-1  
19 Nik Rozainah Nik Abdul Ghani, Norhayati Luddin, Mariam Abdullah. Sakit Gigi dan Rawatan Salur Akar 978-967-461-478-2  
20 Tan Kok Eng, Leong Lai Mei, Woravut Jaroongkhongdach (Editors). ICT Use in ELT: Some Examples from South East Asia 978-967-461-482-9  
21 Andee Dzulkarnaen Zakaria, Zaidi Zakaria, Mohd Azem Fathi Mohammad Azmi, Ida Arinah Mahadi. Pembedahan Robotik Masa Hadapan 978-967-461-848-3 ebook
22 Nooraini Othman. Satu Kajian Kes Kaunseling: Aplikasi Teori Pemusatan Insan dan Teori Psikologi Individu 978-967-461-508-6  
23 Anis Shahirah Abdul Sukur. Fenomena Keinggerisan dalam Iklan Versi Terjemahan 978-967-461-487-4  
24 Eng Ken Khong (Editor). Archaeology in Malay Archipelago and Beyond 978-967-461-492-8  
25 School of Chemical Sciences, USM. School of Chemical Sciences: 50 Years of Historical Success 978-967-461-468-3  
26 Amir Yazid Ali & Norlida Ahmad. Kemahiran Akademik bagi Siswa Kejuruteraan 978-967-461-477-5  
27 Ahmad Sukari Mohamad & Mohd Nizam Sahad. Kepimpinan Guru Berteraskan Ta'dib: Perspektif Baharu Kepimpinan Guru Abad ke-21 978-967-461-338-9  
28 Eng Ken Khong. Late Prehistoric Human Remains in Semporna (Siri Arkeologi Perdana) 978-967-461-519-2  
29 Mohamad Hashim Othman, Syed Mohamad Syed Abdullah, Yasmin Othman Mydin (Ed.). Teknik dan Strategi dalam Penyelidikan Kaunseling 978-967-461-490-4  
30 Nor Asniza Ishak, Hazri Jamil, Nordin Abd Razak. Pedagogi Meningkatkan Kualiti Intelektual Pelajar 978-967-461-473-7  
31 Mohd Hazwan Hussin, Siti Baidurah Yusoff & Noraini Abd Samad. Preparation and Characterization of Formaldehyde-Free Wood Adhesives from Oil Palm (Elaeis guineensis) Fronds Lignin 978-967-461-452-2 ebook
32 Mohamad Rashidi Pakri, Simon Peter Hull, Elizabeth Joanny Openg. Agnes Keith and Other Colonial Woman Writers in Borneo 978-967-461-535-2  
33 Jumat Sulaiman, Majid Khan Majahar Ali, Piakong Mohd. Tuah, Mohd. Khatim Hasan & Azali Saudi (Editor). Kaedah Lelaran dalam Permasalahan Saintifik 978-967-461-480-5  
  • Hits: 1305

PAUTAN LAIN
- USM
- MAPIM
- KPM
- PNM