Komunikasi Terapeutik Untuk Pengurus Organisasi

Komunikasi

 

Emdash Small ShoppingLogoPRESTOkecilLAZADAkecilPGMALLkecilSHOPEEkecil

Tajuk: Koleksi Konsep Falsafah, Pemikiran Dan Budaya China (Jilid 2)
Pengarang: Mohamad Hashim Othman, Zaidi Fadzil, Khairusani Mohamed Yusof
Harga: RM57.00 ISBN: 978-967-461-748-6

Pekerja dalam organisasi sering berhadapan pelbagai cabaran di tempat kerja dan dalam persekitaran sosial. Kegagalan menangani cabaran ini boleh memberi impak terhadap kecemerlangan dan produktiviti organisasi. Oleh itu, pengurus organisasi ialah individu yang bertanggungjawab bagi memastikan kesejahteraan pekerja dalam organisasi.

Salah satu strategi yang digunakan dalam membantu pekerja ialah melalui amalan kemahiran komunikasi terapeutik dalam kalangan pengurus organisasi. Antara aspek yang dihuraikan adalah berkaitan peranan pengurus organisasi dan kemahiran asas menolong yang diaplikasikan dalam komunikasi terapeutik. Di samping itu, model komunikasi analisis transaksional juga dihuraikan bagi menunjukkan cara yang berkesan untuk mewujudkan komunikasi berkesan.

Buku ini amat sesuai dijadikan bahan bacaan kepada semua pengurus organisasi yang berkhidmat dalam perkhidmatan awam mahupun swasta. Selain itu, buku ini juga sesuai sebagai rujukan untuk pelajar yang sedang mengikuti pengajian pada peringkat prasiswazah dan pascasiswazah di institusi pengajian tinggi dalam semua bidang pengajian.

  • Hits: 397

PAUTAN LAIN
- USM
- MAPIM
- KPM
- PNM