Jurnal

Penerbit USM menerbitkan 16 jurnal berwasit termasuk 4 jurnal yang diterbitkan bersama penerbit luar dan persatuan. Jurnal terbitan Penerbit USM meliputi bidang sains sosial dan kemanusiaan, sains, teknologi dan perubatan yang bertaraf antarabangsa, serantau dan kebangsaan.

Jurnal-jurnal ini disenaraikan dalam pangkalan data antarabangsa seperti Web of Science, Scopus, Asian Citation Index, PubMed Central dan sebagainya. Kesemua makalah jurnal ini dipaparkan secara capaian terbuka (open access) tertakluk kepada syarat CC BY 4.0 dan boleh dicapai di laman web jurnal masing-masing. Penyerahan makalah boleh dibuat menggunakan sistem pengurusan manuskrip, ScholarOne Manuscripts™. Maklumat lanjut boleh diperoleh menerusi laman web jurnal berkaitan.

Semua borang permohonan untuk menerbitkan jurnal baharu bolehlah dimajukan kepada Penerbit USM untuk pertimbangan dan kelulusan Jawatankuasa Penerbitan Universiti.

Muat turun Borang Permohonan Menerbitkan Jurnal

Jurnal yang diterbitkan bersama dengan persatuan adalah seperti berikut:
- Asian Academy of Management Journal (bersama Asian Academy of Management)
- Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance (bersama Asian Academy of Management)
- Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society (bersama Persatuan Sains Matematik Malaysia)
- Education in Medicine Journal (bersama Malaysian Association of Education in Medicine and Health Sciences)

Jurnal yang diterbitkan dengan penerbit luar ialah:
- Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society (penerbit bersama Springer)

1. Asia Pacific Journal of Educators and Education (formerly known as Jurnal Pendidik dan Pendidikan)
Asia Pacific Journal of Educators and Education formerly known as Jurnal Pendidik dan Pendidikan
2. Asian Academy of Management Journal
Asian Academy of Management Journal
3. Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance
Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance
4. Bulletin of the Malaysian Mathematical Society
Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society
5. International Journal of Asia Pacific Studies (IJAPS)
Cover Web
6. Journal of Construction in Developing Countries
Journal of Construction in Developing Countries
7. Journal of Engineering Science
Journal of Engineering Science
8. Journal of Physical Science
Journal of Physical Science
9. Kajian Malaysia
Kajian Malaysia
10. KEMANUSIAAN the Asian Journal of Humanities (formerly known as Jurnal Ilmu Kemanusiaan)
KEMANUSIAAN the Asian Journal of Humanities formerly known as Jurnal Ilmu Kemanusiaan
11.

Archives of Orofacial Sciences
Orofacial

12. Malaysian Journal of Pharmaceutical Science
Malaysian Journal of Pharmaceutical Sciences
13. The Malaysian Journal of Medical Sciences
The Malaysian Journal of Medical Sciences
14. Tropical Life Sciences Research (formerly known as  JOURNAL of BIOSCIENCE)
Tropical Life Sciences Research formerly known as Journal of Bioscience
15. Wacana Seni Journal of Arts Discourse
Wacana Seni Journal of Arts Discourse
16. Education in Medicine Journal
Education in Medicine Journal
17. Malaysian Journal of Distance Education
(dikembalikan kepada Pusat Pengajian Jarak Jauh selaras dgn keputusan mesyuarat Jawatankuasa Penerbitan Universiti ke-123.)
Malaysian Journal of Distance Education

Follow us on twitter : https://twitter.com/Journals_USM