• Utama
  • Pengarang
  • Terbit Buku
  • Permohonan menerbitkan buku

Permohonan menerbitkan buku

Penulis yang berminat untuk menerbitkan buku dengan Penerbit USM perlu mengisi Borang Cadangan untuk Menerbitkan Buku (untuk semua kategori penerbitan kecuali Kecetakan Pusat Pengajian dan Karya Terjemahan) melalui mana-mana kaedah di bawah:

1. Permohonan dalam talian: Permohonan melalui sistem ePenerbit dan muat naik manuskrip (jika ada)

2. Permohonan secara manual: Muat turun borang cadangan menerbitkan buku

Bagi permohonan secara manual, borang yang lengkap diisi hendaklah dihantar melalui emel kepada Pengarah Penerbit USM (nThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) berserta manuskrip lengkap (jika ada)

Untuk kategori Buku Teks Pusat Pengajian, isi Borang Cadangan untuk Menerbitkan Buku Kecetakan Pusat Pengajian dan emel borang yang lengkap diisi berserta manuskrip lengkap (jika ada) kepada Pengarah Penerbit USM (nThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Untuk kategori Karya Terjemahan, isi Borang Cadangan untuk Menerbitkan Buku Terjemahan. Borang yang lengkap diisi perlu diserahkan kepada Setiausaha Jawatankuasa Penilaian Pusat Pengajian untuk kelulusan Majlis Pusat Pengajian