Hukum Nikah Tanpa Persetujuan Wali Di Luar Negara

Hukum

Emdash Small ShoppingLogoPRESTOkecilLAZADAkecilPGMALLkecilSHOPEEkecil

Tajuk: Hukum Nikah Tanpa Persetujuan Wali Di Luar Negara
Pengarang: 
Harga: RM40.00 ISBN: 978-967-461-788-2

Hukum Nikah Tanpa Persetujuan Wali di Luar Negara ini menjawab pelbagai persoalan, antaranya tentang kedudukan wali yang merupakan salah satu rukun nikah. Banyak pernikahan di luar negara dijalankan tanpa mengikut syarat sah wali.

  • Bolehkah pengantin perempuan mewalikan pernikahannya sendiri?
  • Apa yang perlu dilakukan sekiranya wali tidak dapat dikesan dan tidak diketahui masih hidup atau telah mati?
  • Bagaimana dengan pernikahan yang diwalikan oleh wali fasiq? Sah atau tidak?
  • Bolehkah seorang khunsa menjadi wali pernikahan?

Buku ini disusun dengan jelas mengikut persoalan dan situasi pernikahan yang mengandungi pandangan 4 mazhab, perbahasan ulama kontemporari dan situasi semasa tentang perkahwinan yang dijalankan di luar negara tanpa persetujuan wali. Buku ini sesuai dibaca oleh segenap lapisan masyarakat dan amat berguna untuk bakal pengantin, keluarga pengantin serta wali pengantin.

  • Hits: 362

PAUTAN LAIN
- USM
- MAPIM
- KPM
- PNM