Kearifan Tempatan Dan Kelestarian Masa Depan

 Kearifan Tempatan Dan Kelestarian Masa Depan

Emdash Small ShoppingLogoPRESTOkecilLAZADAkecilPGMALLkecilSHOPEEkecil

Tajuk: Kearifan Tempatan Dan Kelestarian Masa Depan
Editor: Norfarizah Mohd Bakhir, Zikri Muhammad, Mohd Asyiek Mat Desa
Harga: RM23.00 ISBN: 978-967-461-885-8

 

Kearifan Tempatan dan Kelestarian Masa Depan meneroka perihal ilmu kearifan tempatan tentang amalan memelihara dan mengekalkan warisan budaya, sejarah dan persekitaran semula jadi dengan cara memastikan daya maju dan ketersediaan jangka panjangnya untuk generasi akan datang. Kelestarian dalam warisan adalah penting dan meliputi pemeliharaan budaya, tanggungjawab terhadap alam sekitar dan faedah ekonomi. Prinsip asas kemapanan dalam warisan boleh meningkatkan kesedaran dan penglibatan masyarakat, mencari kegunaan baharu yang mapan untuk warisan, dan melaksanakan amalan mesra alam untuk melindungi persekitaran semula jadi yang berkaitan dengan tapak warisan. Perbincangan yang diketengahkan dapat dilihat sebagai usaha para penyelidik memelihara dan melestarikan ilmu kearifan tempatan. Melalui integrasi ilmu kearifan tempatan dan teknologi, keseimbangan yang mampu memberikan impak positif kepada masyarakat dapat dicapai dan dinikmati serta terus dipelihara untuk masa depan.

  • Hits: 601

PAUTAN LAIN
- USM
- MAPIM
- KPM
- PNM