Pedagogi Meningkatkan Kualiti Intelektual Pelajar

Pedagogi Meningkatkan Kualiti Intelektual Pelajar

Emdash Small ShoppingLogoPRESTOkecilLAZADAkecilPGMALLkecilSHOPEEkecil

Tajuk: Pedagogi Meningkatkan Kualiti Intelektual Pelajar
Pengarang: Nor Asniza Ishak, Hazri Jamil, Nordin Abd Razak
Harga: RM32.00  ISBN: 978-967-461-473-7

Buku Pedagogi Meningkatkan Kualiti Intelektual Pelajar merupakan dapatan daripada kajian penyelidikan tentang strategi pengajaran guru. Buku ini memberi pengetahuan yang amat bermakna tentang strategi, pendekatan dan teknik spesifik berdasarkan amalan pedagogi terbaik guru dalam meningkatkan kualiti intelektual pelajar di dalam bilik darjah. Kandungan di dalam buku ini turut membincangkan kepentingan membangunkan potensi kualiti intelektual dalam kalangan pelajar melalui amalan pedagogi yang berkesan oleh guru. Model berserta profil amalan pedagogi terbaik guru dalam meningkatkan kualiti intelektual pelajar turut dikemukakan bagi membantu dan diadaptasi oleh para guru dan bakal guru untuk merancang pengajaran, melaksanakan pengajaran dan pembelajaran, dan seterusnya membuat penilaian pengajaran untuk meningkatkan kualiti intelektual pelajar. Buku ini dapat menyumbang kepada pembangunan praktis pedagogi guru di dalam bilik darjah ke arah meningkatkan profesion perguruan pada abad ke-21.

  • Hits: 1990

PAUTAN LAIN
- USM
- MAPIM
- KPM
- PNM