• Utama
  • Pengarang
  • Terbit Buku
  • Penilaian Teknikal Penerbit

Tapisan Penerbit

Aspek yang dinilai:

  • Kesesuaian persembahan dengan kategori penerbitan yang dipohon
  • Pengembangan dan penyusunan idea
  • Etika penulisan
  • Keselarasan
  • Bahasa
  • Rajah/jadual