Senarai Terbitan Siri Syarahan Umum

Terbitan Siri Syarahan Umum Kebangsaan/Antarabangsa

 1. Sultan Azlan Shah. 1986. Hak dan kebebasan untuk mengetahui. (Bil. 1)
 2. Sutan Takdir Alishahbana. 1987. Bumantara: Kesatuan Asia Tenggara dan tugasnya pada masa hadapan. (Bil. 2)
 3. Y.M. Raja Tan Sri Mohar Raja Badiozaman. 1990. Dipaparkan pengalaman pakar tentang pembangunan Malaysia. (Bil. 4)
 4. A. Samad Ismail. 1991. "Kebebasan akhbar: Di mana kita?" (Bil. 5)
 5. Tan Sri Dato' Jaffar Hussein. 1991. Sistem kewangan Islam dalam dekad 1990-an. (Bil. 6)
 6. Tuan Yang Terutama Dato' Musa Hitam. 1992. Krisis alam sekitar: Cabaran negara-negara membangun. (Bil. 7)
 7. Dr. Maurice Bucaille. 1994. Asal usul manusia, sains dan kitab suci. (Bil. 3)
 8. Dr. Mochtar Kusuma Atmadja. 1994. ASEAN pada tahun 1990-an dan selanjutnya. (Bil. 8)
 9. Tun Daim Zainuddin. 1996. Mengurus pertumbuhan ekonomi dalam era peningkatan pengglobalan. (Bil. 10)
 10. Tun Dato’ Seri Dr. Lim Chong Eu. 1996. Integrasi nasional: Cabaran bagi Malaysia yang berbilang kaum. (Bil. 11)
 11. Tan Sri Razali Ismail. 1997. Orde baru dunia dan sistem multilateral: Kepentingannya kepada dunia. (Bil. 9)
 12. Dato’ Ahmad Zaki Hj. Hussin. 2001. Pembanterasan jenayah rasuah di Malaysia: Isu dan cabaran. (Bil. 12)
 13. Wim A.L. Stokhof. 2012. Beberapa catatan mengenai bahasa terancam di Pulau Alor dan Pantar (Indonesia Timur). (Bil. 13)
 14. Profesor Emeritus Dr. Abdullah Hassan. Memperibumikan ilmu dalam pembangunan ekonomi negara melalui terjemahan. (Bil. 14)
 15. Profesor Datuk Dr. Awang Sariyan. 2018. Sumbangan bidang terjemahan dalam pemupukan kerjasama ketamadunan supranasional: Tumpuan khusus hubungan tamadun Melayu-China. (Bil. 15)

 

Terbitan Siri Syarahan Umum Pelantikan Profesor

 1. Y.T.M. Profesor Tunku Ismail Tunku Md. Jewa. 1990. Ke arah darjah profesionalisme yang lebih tinggi dalam pentadbiran sekolah.
 2. Profesor (Dr.) Roslani Abdul Majid. 1990. Pendidikan perubatan di Malaysia: Keperluan profesion atau masyarakat.
 3. Profesor (Puan) Mahindar Santokh Singh. 1991. Potensi perindustrian Malaysia.
 4. Profesor Vincent Lowe. 1991. Komunikasi di dalam negara bermasyarakat majmuk.
 5. Profesor Ali Haji Ahmad. 1991. Kesusasteraan Melayu dalam tasawwur Islam.
 6. Profesor Gan Ee Kiang. 1991. Drug dan masyarakat Malaysia.
 7. Profesor Yap Han Heng. 1992. Pengawalan nyamuk vektor di Malaysia: Satu perspektif
 8. Profesor Tan Keng Hong. 1992. Peranan ekoteknologi dan bahan semiokimia dalam pengurusan serangga perosak.
 9. Profesor Jamjan Rajikan. 1993. Cahaya dan jirim.
 10. Profesor Maznah Ismail. 1993. Perkembangan psikologi di Malaysia: Isu-isu dan cabaran.
 11. Profesor Cheah Boon Kheng. 1994. Feudalisme Melayu: Ciri-ciri dan pensejarahannya.
 12. Profesor Lim Koon Ong. 1996. Penggantian dan penyelidikan injap jantung.
 13. Profesor Dzulkifli Abdul Razak. 1996. Ke arah masyarakat bermaklumat yang sihat: Arus telefarmasi dalam farmakoterapi pada abad ke-21.
 14. Profesor Christopher Teo Kheng Hoe. 1996. Teknologi in vitro untuk pembiakan dan peningkatan hasil dan mutu.
 15. Dato' Profesor Siti Zuraina Majid. 1997. Prasejarah Malaysia: Sudahkah zaman gelap menjadi cerah?
 16. Profesor Johan Saravanamuttu Abdullah. 1997. Orde baru dunia-di ambang pascapemodenan?
 17. Profesor R. Karthigesu. 1997. Dasar penyiaran Malaysia dalam era pascakolonial ke arah status negara maju.
 18. Profesor Baharuddin Salleh. 1997. Perkembangan dan hala tuju penyelidikan tentang kulat Fusarium di Malaysia.
 19. Profesor Mohamed Ghouse Nasuruddin. 1997. Seni persembahan tradisi menjelang awal abad ke-21.
 20. Profesor Chong Chon Sing. 1997. Sinaran, radioaktiviti dan Universiti Sains Malaysia.
 21. Profesor Chuah Chong-Cheng. 1997. Pengajaran-pembelajaran pada peringkat universiti.
 22. Profesor Lee Beck Sim. 1997. Peralihan fasa dalam fizik.
 23. Profesor Wazir Jahan Karim. 1997. "Jangan lupai kami": Cendekiawan dalam antropologi peribumi.
 24. Dato’ Profesor Wan Halim Othman. 1997. Pelan bertindak ke arah masyarakat ikram di Malaysia.
 25. Profesor Ramli Mohamed. 1998. Teknologi dan masyarakat: Satu kaedah pengembangan melalui komunikasi.
 26. Profesor Zaharin Yusoff. 1998. Cintailah bahasa kita: Suatu tanggapan linguistik berkomputer.
 27. Profesor (Dr.) P.K. Dass. 1998. Prospek pembasmian jangkitan virus hepatitis B di Malaysia.
 28. Profesor Mashudi Kader. 1998. Tinjauan tentang pembakuan bahasa Malaysia: Implikasinya terhadap pembinaan bahasa Malaysia seterusnya serta pengajarannya dan pembelajarannya.
 29. Profesor Mohammad Ilyas. 1998. Ozon dan sinaran UV: Senario kebangsaan dan global.
 30. Profesor P.M. Sivalingam. 1998. Pencemaran alam sekitar dan teknologi moden biopengolahan air pembuangan.
 31. Profesor Hassan Said. 1998. Sumbangan matematik dalam bidang reka bentuk bantuan komputer.
 32. Profesor Mohamed Sulaiman. 1998. Kepimpinan dan pengurusan strategik untuk kecemerlangan organisasi.
 33. Profesor Quah Soon Hoe. 1998. Peranan statistik dalam penambahbaikan kualiti.
 34. Profesor Abdul Rahim Mohd Saad. 1998. Anjakan paradigma atau evolusi paradigma: Peranan teknologi pendidikan ke arah kecemerlangan dalam pendidikan.
 35. Profesor (Dr.) Syed Abdullah Syed Mohsin Al-Mohdzar. 1998. Perkembangan penjagaan ibu mengandung di negeri Kelantan.
 36. Profesor Fun Hoong Kun. 1998. Ketidaktertiban dalam struktur hablur dan struktur molekul.
 37. Profesor Chan Kit Lam. 1998. Perkembangan ubat-ubatan herba –menuju alaf baru.
 38. Profesor Ghani Salleh. 1998. Perancangan bandar dan wilayah dalam kegawatan ekonomi.
 39. Profesor A. Lourdusamy. 1998. Perbezaan gaya kognitif individu dan implikasinya terhadap pendidikan.
 40. Profesor Ahmad Pauzi Md. Yusof. 1999. Peranan sistem saraf pusat dalam pengawalaturan tekanan darah.
 41. Profesor Mashhor Mansor. 1999. Alam sekitar dan manusia: Perspektif taburan, kepelbagaian dan evolusi tumbuhan akuatik.
 42. Profesor Ahyauddin Ali. 2000. Status perikanan dan sumber alam akuatik di Malaysia.
 43. Profesor Muhammad Idiris Saleh. 2001. Lawatan semula ke industri perlombongan timah: Pengekstrakan logam-logam nadir.
 44. Profesor Lim Poh Eng. 2001. Tandatangan pencemaran logam berat.
 45. Profesor Mohd. Khalid Mohd. Taib. 2001. Kesusasteraan dan akademia: Manifestasinya dalam beberapa konteks sezaman.
 46. Profesor Ibrahim Che Omar. 2002. Bioteknologi enzim lipolisis dari perspektif pemfermentasian industri, penggunaan dan teknologi enzim.
 47. Profesor Syed Ahmad Hussein. 2002. Politik Muslim dan demokrasi di Malaysia: Anjakan, pertemuan dan landasan baru persaingan politik.
 48. Profesor Morshidi Sirat. 2002. Proses globalisasi dan transformasi bandar raya: Isu, peluang dan cabaran bagi Kuala Lumpur.
 49. Profesor Chan Ngai Weng. 2002. Pembangunan, pembandaran dan peningkatan bahaya dan bencana air di Malaysia: Isu, pengurusan dan cabaran.
 50. Profesor Syed Idris Syed Hassan. 2002. Kajian perambatan isyarat satelit: Ke arah sistem perhubungan global yang berkualiti.
 51. Profesor Subhash Bhatia. 2002. Zeolit sebagai pemangkin: Pengajaran daripada masa lampau dan cabaran masa depan.
 52. Profesor Teoh Siang Guan. 2002. Bahan kimia stanum dahulu hingga sekarang.
 53. Profesor Zakaria Mohd. Amin. 2002. Simen Portland sebagai bahan pengikat: Kepentingan dan cabarannya dalam industri komposit papan simen.
 54. Profesor Koh Hock Lye. 2002. Pemodelan ekosistem dan alam sekitar.
 55. Profesor Rosihan Mohamed Ali. 2002. Fungsi bak-bintang dan cembung dalam teori univalen.
 56. Profesor Ng Wai Kong. 2002. ICT dan pengajaran.
 57. Profesor Ghazali Othman. 2002. Struktur dan proses pendidikan dalam masyarakat Malaysia yang berindustri.
 58. Profesor Mafauzy Mohamed. 2002. Gangguan akibat kekurangan iodin dan pencegahannya di Malaysia.
 59. Profesor Amir Hussin Baharuddin. 2002. Sains ekonomi dalam reality Malaysia: Suatu penilaian kritis.
 60. Profesor Muhammad Syukri Salleh. 2003. Pengurusan pembangunan berteraskan Islam.
 61. Profesor Yuen Kah Hay. 2003. Peranan sistem penyampaian ubat untuk mengoptimumkan kesan terapeutik.
 62. Profesor Lai Yew Wah. 2003. Pemindahan teknologi di sektor elektronik dan elektrik di Malaysia.
 63. Profesor Suresh Narayanan. 2003. Dasar fiskal di Malaysia: Pengalaman dan pengajaran.
 64. Profesor Rabindarjeet Singh. 2003. Keseimbangan cecair badan dan prestasi senaman.
 65. Profesor Daing Nasir Daing Ibrahim. 2003. Tadbir urus dan tanggungjawab korporat: Perspektif perakaunan.
 66. Profesor Zhari Ismail. 2003. Peranan penyelidikan farmakognisi di dalam pembangunan industri herba tempatan.
 67. Profesor Gong Wooi Khoon. 2004. Perubahan global dan ekosistem bakau.
 68. Profesor Abd. Aziz Tajuddin. 2004. Sinaran mengion dan kayu bakau dalam fizik perubatan.
 69. Profesor Mahyudin Ramli. 2004. Cabaran pembangunan teknologi ferosimen dalam industri perumahan dan maritim di dunia tanpa sempadan.
 70. Profesor Muhamad Jantan. 2004. Pengurusan teknologi: Suatu perspektif strategik.
 71. Profesor Saringat Hj. Baie. 2004. Pengubahsuaian kimia kanji ubi kayu: Perspektif formulasi tablet.
 72. Profesor Zubir Din. 2004. Pencemaran pantai: Masalah, isu dan pengurusannya perspektif Pulau Pinang.
 73. Profesor Abu Hassan Ahmad. 2004. Nyamuk, manusia dan penyakit.
 74. Profesor Hanafi Ismail. 2004. Pengitaran semula sisa-sisa buangan getah: Kepentingan, pendekatan dan insentif.
 75. Profesor Abd. Wahab A. Rahman. 2005. Cacing dalam kambing: Masalah dan penyelesaian.
 76. Profesor Mohamed Isa Abd. Majid. 2005. Pembangunan biofarmaseutikal di Malaysia: Isu dan cabarannya.
 77. Profesor Francis Loh Kok Wah. 2005. Politik baru di Malaysia?
 78. Profesor Radzali othman. 2005. Bahan seramik .. .dari 3000 sebelum Masihi hingga ke 3000'C (atau menyingsingnya Zaman Batu Kedua).
 79. Profesor Wan Mohamad Wan Bebakar. 2005. Diabetes di Malaysia: Komplikasi dan rawatan.
 80. Profesor Jafri Malin Abdullah. 2006. Penyelidikan sains asas, gunaan dan klinikal neurosains: Perjuangan yang belum berakhir.
 81. Profesor Abdul Rahman Mohamed. 2006. Nanotiub karbon: Penemuan sains yang merevolusikan nanoteknologi.
 82. Profesor Zainal Arifin Ahmad. 2006. Seramik: Tamadun, sains, teknologi, kejuruteraan dan hala tuju.
 83. Profesor Asma Ismail. 2006. Impak bioteknologi dalam pendiagnosan tifoid: Kini dan masa hadapan.
 84. Profesor Osman Mohamad. 2006. Pemasaran dan pengantarabangsaan firma.
 85. Profesor Aminah Ayob. 2007. Pembelajaran berasaskan minda dan implikasinya kepada pendidikan.
 86. Profesor Abdul Latif Ahmad. 2007. Teknologi membran: Evolusi proses pemisahan kreatif, inovatif dan efektif tanpa sempadan.
 87. Profesor Abu Talib Ahmad. 2007. Pendudukan Jepun (1942-1945) dan Asia Tenggara.
 88. Profesor Ahmad Yusoff Hassan. 2007. CAD/CAM dalam pendidikan kejuruteraan dan industri Malaysia.
 89. Profesor Chan Lai Keng. 2007. Teknologi kultur in vitro untuk pengklonan tumbuhan, pemeliharaan germplasma dan penghasilan metabolit sekunder.
 90. Profesor Bahruddin Saad. 2007. Penderia kimia: Prinsip dan hala tuju.
 91. Profesor Rozman Hj. Din. 2007. Komposit lignoselulosa-polimer: Produk pelbagai guna untuk kegunaan masa kini dan masa hadapan.
 92. Profesor Ambigapathy Pandian. 2007. Literacy outlook: Realities and critical encounters with English language in Malaysia.
 93. Profesor Nor Azazi Zakaria. 2007. Sistem saliran bandar mapan: Penyelesaian banjir kilat, pencemaran sungai dan kekurangan air untuk kesejahteraan sejagat.
 94. Profesor Quah Ban Seng. 2007. Epidemiologi asma dalam kalangan kanak- kanak.
 95. Profesor See Ching Mey. 2008. Senang tetapi tak tenteram.
 96. Profesor Norazmi Mohd. Nor. 2008. Penyelidikan dan pembangunan vaksin malaria dan tuberkulosis.
 97. Profesor Rusli Nordin. 2008. Keselamatan dan kesihatan pekerja dalam sektor pertanian di Malaysia.
 98. Profesor Ismail Ab Rahman. 2008. Proses sol-gel: Sejauh manakah sumbangannya kepada teknologi seramik?
 99. Profesor Yeap Guan Yeow. 2008. Hablur cecair: Penyelidikan dan impaknya di Malaysia.
 100. Profesor Jamil Ismail. 2008. Mengenali secara dekat getah asli terepoksida.
 101. Profesor Aminuddin Ab. Ghani. 2008. Pengurusan sungai mapan: Dari perspektif kejuruteraan pengangkutan endapan dan keseimbangan sungai.
 102. Profesor Abdul Rashid Abdul Aziz. 2008. Industri pembinaan Malaysia dalam era globalisasi dan liberalisasi.
 103. Profesor Mohd. Zaid Abdullah. 2008. Pengimejan berkomputer: Trend semasa dan akan datang.
 104. Profesor Ibrahim Lutfi Shuaib. 2008. Pengimejan dan informatik barah tulang.
 105. Profesor Hamidi Abdul Aziz. 2009. Pengurusan sisa pepejal bersepadu: Ke arah pembangunan mapan.
 106. Profesor Mat Johar Abdullah. 2009. Peranti zink oksida: Penggunaannya dalam elektronik dan optoelektronik.
 107. Profesor Rosy Teh Chooi Gim. 2009. Keajaiban monokutub magnet.
 108. Profesor Eric Goh. 2009. Pembangunan lestari mineral dan alam sekitar bertaraf dunia: Manfaat ekonomi, kecemerlangan penyelidikan dan pembangunan strategik negara.
 109. Profesor Haron Daud. 2009. Mantera dan unsur luar biasa dalam masyarakat Melayu.
 110. Profesor Ahmad Fauzi Mohd Noor. 2009. Labu hitam sayong dan seramik maju: Pemangkin kelestarian kehidupan masyarakat.
 111. Profesor Mohd Shukri Othman. 2009. Endometriosis: Suatu enigma, satu harapan.
 112. Profesor Hasnah Haron. 2009. Kegagalan tadbir urus korporat: Bagaimanakah keberkesanan mekanisme pemantauan dalaman dan luaran dapat membantu?
 113. Profesor Fauziah Md. Taib. 2010. Skandal perakaunan dan kegagalan tadbir urus korporat: Penemuan sains sebagai penyelesaian.
 114. Profesor Faridah Abdul Rashid. 2010. Cabaran penyelidikan dan pendidikan dalam era digital.
 115. Profesor Ooi Keat Gin. 2010. "Baik, buruk, dan dahsyat" pelbagai wajah peperangan dan akibatnya terhadap Asia Tenggara pada kurun kedua puluh.
 116. Profesor Omar Osman. 2010. Pengurusan projek dan kelestarian: Titik pertemuan.
 117. Profesor Badaruddin Mohamed. 2010. Memperkukuhkan asas pelancongan domestik ke arah kelestarian pembangunan pelancongan.
 118. Profesor A Ghafar Ahmad. 2010. Pemuliharaan bangunan warisan di Malaysia: Pengalaman dan cabaran masa hadapan.
 119. Profesor Nik Norulaini Nik Ab Rahman. 2010. Memastikan kelestarian dan peningkatan prestasi a lam sekitar: Tanggungjawab lokal dan global.
 120. Profesor Ibrahim Jaafar. 2010. Biodiversiti amfibia di Semenanjung Malaysia: Warisan alamiah yang amat berharga.
 121. Profesor Meor Othman Hamzah. 2010. Pembangunan lestari teknologi asfalt untuk menjamin kelangsungan industri asfalt negara.
 122. Profesor Fauziah Ahmad. 2010. Inovasi kestabilan, kekuatan dan kelestarian cerun.
 123. Profesor Mani Maran. 2010. Corak moire dan keupayaannya untuk memantau keretakan pada bangunan.
 124. Profesor Lim Chee Peng. 2010. Kepintaran pengkomputeran ke arah pembangunan sistem pintar yang lestari.
 125. Profesor Darah Ibrahim. 2010. Peranan mikroorganisma untuk keselesaan dan kelestarian manusia sejagat.
 126. Profesor Mohd Nazalan Mohd Najimudin. 2011. DNA dan gen: Skriptur dan pengawal atur semula jadi hidupan.
 127. Profesor Haslan Abu Hassan. 2011. Cahaya: Bahan pemancar simulasi pancaran dan interaksi optik.
 128. Profesor Zainuriah Hassan. 2011. Bahan semikonduktor III-nitrida: Aplikasi bagi peranti optoelektronik dan elektronik.
 129. Profesor Sureswaran Ramadass. 2011. Siapa yang menguasai internet.
 130. Profesor Bassim H. Hameed. 2011. Karbon teraktif-agro: Bahan berkos rendah, boleh diperbaharui dan lestari untuk persekitaran bersih.
 131. Profesor Fong Soon Fook. 2011. Memartabatkan kompetensi teknologi untuk kecemerlangan keguruan abad ke-21.
 132. Profesor Zainal Alimuddin Zainal Alauddin. 2012. Potensi tenaga biojisim pepejal sebagai sumber tenaga lestari untuk mengurangkan kesan krisis tenaga dunia dan pencemaran alam.
 133. Profesor Mohd Zulkifly Abdullah. 2012. Pengkomputeran dinamik bendalir: Aplikasi dan cabaran dalam industri mikroelektronik.
 134. Profesor Azlina Harun @ Kamaruddin. 2012. Peranan lipase dalam biopemprosesan: Perjalanan dan cabarannya.
 135. Profesor Wan Muhd Aminuddin Wan Hussin. 2012. Ke arah negara berkeupayaan spatial.
 136. Profesor Hanafi Atan. 2012. Teknologi maklumat dan komunikasi dalam pembelajaran berpusatkan pelajar.
 137. Profesor Omar Shawkataly. 2012. Tiga puluh tahun penyelidikan dalam bidang kimia organologam dan usaha membangunkan dan membudayakan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di institusi pengajian tinggi.
 138. Profesor Abdul Khalil Shawkataly. 2012. Biomas dan biokomposit: Potensi dan masa depan teknologi hijau di Malaysia.
 139. Profesor Othman Sulaiman. 2012. Potensi bahan biosumber terbuang batang kelapa sawit tua.
 140. Profesor Abdul Rahman Othman. 2012. Ujian t lasak: Betulkah begitu?
 141. Profesor Md. Azlin Md Said. 2013. Aplikasi teknologi penderiaan jauh dan sistem maklumat geografi untuk kelestarian pembangunan sumber air.
 142. Profesor Wan Ruslan Ismail. 2013. Sedimen sungai: Warisan dari gunung.
 143. Profesor Sohaimi Abdul Aziz. 2013. Teknoteks dan transformasi pengajian kesusasteraan: Mensinergikan sastera, teknologi dan kritikan.
 144. Profesor Abdul Rashid Mohamed. 2013. Ujian, cabaran dan keterujaan dalam pendidikan guru di Malaysia.
 145. Profesor K. Sudesh Kumar. 2013. Plastik mesra alam hasilan mikrob.
 146. Profesor Julaihi Wahid. 2013. Urbanisasi dan perumahan di Malaysia.
 147. Profesor Ahmad Nurulazam Md Zain. 2014. Kongruen pengajaran membantu pelajar melintasi sempadan sains Barat.
 148. Profesor Mustaffa Musa. 2014. Mekanisme imun: 'Umpama pedang dua mata'.
 149. Profesor Rokiah Hashim. 2014. Bahan semula jadi daripada biosumber pokok dalam pembuatan bod komposit.
 150. Profesor Farook Adam. 2014. Mangkin untuk tindak balas serba hijau: pengekstrakan dan penggunaan silika daripada sekam padi.
 151. Profesor Mohd. Asri Mohd. Nawi. 2014. Idea-idea novel dalam pembangunan teknologi hijau foto pemangkinan TiO2.
 152. Profesor Ahmad Izani Md. Ismail. 2014. Persamaan pembezaan separa: Penyelesaian dan aplikasi.
 153. Profesor Michael Khoo Boon Chong. 2014. Carta-carta kawalan kualiti berstatistik dalam penambahbaikan kualiti.
 154. Profesor Narazah Mohd Yusoff. 2015. Sel darah merah – Bukan hanya merah.
 155. Profesor Rosline Hassan. 2015. Penyakit leukemia akut: Kepincangan genetik dan evolusi klonal sel darah.
 156. Profesor Hasnan Jaafar. 2015. Memahami penyakit kanser dan usaha mengatasinya: Peranan kita semua.
 157. Profesor Abdul Malek Abdul Rahman. 2015. Ke arah melestarikan alam bina untuk generasi masa hadapan.
 158. Profesor Siti Azizah Mohd Nor. 2015. Merungkai peristiwa zaman silam dan masa kini melalui kajian genetik.
 159. Profesor Lim Chap San. 2015. Imej matematik, kualiti guru dan lesson study.
 160. Profesor Cheong Kuan Yew. 2015. Saput nipis: Sains, teknologi dan kejuruteraan untuk mengatasi krisis tenaga.
 161. Profesor Munirah Ghazali. 2015. Kepekaan nombor, numerasi dan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) dalam pendidikan matematik sekolah rendah.
 162. Profesor Hazizan Md Akil. 2015. Bahan komposit polimer: Gentian kenaf sebagai pemangkin kelestarian teknologi komposit mesra alam.
 163. Profesor Noriah Mohamed. 2015. Pelestarian turunan, penelusuran moyang: Pengadunan sosiolinguistik dan linguistik sejarah dalam pendokumentasian bahasa peribumi.
 164. Profesor Nawawi Mohd Nordin. 2016. Pengimejan elektrik dan kaedah geofizik untuk pemetaan subpermukaan.
 165. Profesor Mohd Fadzil Ain. 2016. Antena seramik: Antena masa hadapan.
 166. Profesor Mohamad Suhaimi Jaafar. 2016. Rodon: Undangan tertangguh.
 167. Profesor Nik Hazlina Nik Hussain. 2016. Kesihatan wanita di Malaysia: Perkembangan, isu dan cabaran.
 168. Profesor Tang Thean Hock. 2016. RNA bukan pengkod protein (sRNA): Pengenalpastian fungsi dan aplikasi.
 169. Profesor Zaidi Mohd Ripin. 2016. Geseran dan getaran yang menggusarkan.
 170. Profesor Shaiful Bahari Ismail. 2016. Kesihatan lelaki di Malaysia: Perkembangan, isu dan cabaran.
 171. Profesor Syed Azhar Syed Sulaiman. 2017. Pendekatan transdisiplinari dalam farmasi klinikal: Ke arah melestarikan bidang farmakoterapi.
 172. Profesor Mohamed Azmi Ahmad Hassali. 2017. Peranan ubat-ubatan generik dalam kelestarian penggunaan farmaseutik di Malaysia.
 173. Profesor Gam Lay Harn. 2017. Penanda bioprotein.
 174. Profesor Azmi Sariff. 2017. Penzahiran amalan profesional di farmasi komuniti.
 175. Profesor Gan Siew Hua. 2017. Gen dan ubat-ubatan serta penyelidikan madu.
 176. Profesor Lee Yeong Yeh. 2017. Perubahan landskap kesihatan gastrousus di Malaysia.
 177. Profesor Zamzuri Idris. 2017. Pemetaan otak dan roh serta beberapa rahsianya.
 178. Profesor Jelani Harun. 2017. Karya agung dan politik kenegaraan Melayu.
 179. Profesor Suriati Ghazali. 2017. Transformasi wanita Malaysia: Suatu perspektif geografi budaya.
 180. Profesor Azizi Bahauddin. 2017. Naratif dan protagonis dalam reka bentuk warisan: Satu penceritaan budaya.
 181. Profesor Aldrin Abdullah. 2018. Pencegahan jenayah melalui reka bentuk persekitaran di Malaysia: Pembangunan dan pengesahan model hierarki.
 182. Profesor Stephen Chia Ming Soon. 2018. Sejarah dan perkembangan arkeologi di Malaysia: Isu, cabaran dan masa depan.
 183. Profesor Liza Sharmini Ahmad Tajudin. 2018. Menelusuri rahsia penyakit glaukom dalam etnik Melayu.
 184. Profesor Ahmad Fauzi Abdul Hamid. 2018. Islamisme dan bahananya: Cabaran besar politik Malaysia abad ke-21.
 185. Profesor Wan Hazabbah Wan Hitam. 2018. Spektrum penyakit saraf optik di Malaysia.
 186. Profesor Mohd Zubir Mat Jafri. 2018. µp.my: Mikropemproses kita.
 187. Profesor Md Roslan Hashim. 2018. Kebesaran alam melalui teropong nano.
 188. Profesor Hasnah Osman. 2018. Kepentingan sintesis sebatian bioaktif mirip hasilan semula jadi dalam penyelidikan.
 189. Profesor Rohana Adnan. 2018. Kaedah mampan dan hijau untuk rawatan air tercemar.
 190. Profesor Tengku Sepora Tengku Mahadi. 2018. Polemik kajian bahasa dan terjemahan dalam era globalisasi.
 191. Profesor Chow Wen Shyang. 2018. Nanokomposit polimer: Apabila pengisi nano bertemu polimer.
 192. Profesor Srimala Sreekantan. 2018. Teknologi fotokatalis nano TiO2 memastikan kelestarian hari esok.
 193. Profesor Mariatti Jaafar @ Mustapha. 2018. Komposit nano polimer: Potensi penggunaan dalam aplikasi elektronik.
 194. Profesor Ahmad Sanusi Hassan. 2018. Ke manakah hala tuju reka bentuk dan seni bina kita?
 195. Profesor Mastura Jaafar. 2018. Merealisasikan keusahawanan: Pelaksanaan dan cabaran.
 196. Profesor Jamilah Ahmad. 2018. Altruistik tanggungjawab sosial korporat (CSR) dalam pemilihan organisasi: Kajian rentas negara.
 197. Profesor Shukri Sulaiman. 2019. Memahami sifat bahan melalui sains pengkomputeran dan muon.
 198. Profesor Nik Soriani Yaacob. 2019. Pencegahan dan rawatan menggunakan perubatan herba: Kepentingan bukti saintifik.
 199. Profesor Nik Hisamuddin Nik Ab Rahman. 2019. Impak dan pengurusan kecederaan akibat kemalangan jalan raya di Malaysia: Bersediakah kita?
 200. Profesor Baharudin Abdullah. 2019. Dunia perubatan oto-rino-larinks: Apa yang seterusnya?
 201. Profesor Mohd Khairi Md Daud. 2019. Saringan pendengaran dalam kalangan kanak-kanak: Antara keperluan dan cabaran.
 202. Profesor Nor Azam Ramli. 2019. Pengurusan kualiti udara: Isu dan cabaran pelaksanaan
 203. Profesor Andrew Tan Khee Guan. 2019. Faktor sosioekonomi dan faktor Risiko penyakit tidak berjangkit di Malaysia
 204. Profesor Chin Yee Whah. 2019. Keusahawanan etnik Cina Malaysia: Kerajaan, budaya dan globalisasi
 205. Profesor Latiffah Zakaria. 2019. Meneroka alam kulat: Kepelbagaian kulat patogen tumbuhan dan kulat penghasil mikotoksin
 206. Profesor Nor Ashidi Mat Isa. 2019. Sistem diagnosis perubatan berbantukan komputer: Keupayaannya sebagai pendapat kedua kepada pakar perubatan
 207. Profesor Ahmad Zuhairi Abdullah. 2019. Produk Hiliran Oleokimia Inovasi Kejuruteraan Tindak Balas dalam Mengharungi Kesuraman Industri Sawit
 208. Profesor Narimah Samat. 2019. Pembangunan Tanpa Sempadan di Malaysia: Persoalan Kelestarian dan Transformasi Kawasan
 209. Profesor Lim Jit Kang. 2019. Magnetoforosis Zarah-Nano di Bawah Medan Magnet Berkecerunan Rendah
 210. Profesor Dr. Abdul Razak Sulaiman. 2020. Tulang Rapuh Sejak Lahir: Antara Sains, Sosial dan Ekonomi
 211. Profesor Dr. Wan Faisham Nu'man Wan Ismail. 2020. Sarkoma: Pembedahan Menyelamatkan Anggota
 212. Profesor Dr. Amran Ahmed Shokri. 2020. Lutut: Osteoporosis dan Artroplasti
 213. Profesor Dr. Mohd Imran Yusof. 2020. Pembedahan Tulang Belakang adalah Selamat dan Berkesan: Realiti atau Persepsi?
 214. Profesor Dr. Tan Shaw Hwai. 2020. Ke Arah Hijau dengan Penternakan Moluska

Kemas Kini: 23 September 2020

 • Hits: 7143

PAUTAN LAIN
- USM
- MAPIM
- KPM
- PNM