• Utama
  • Pengarang
  • Terbit Buku
  • Kaedah Penyerahan Manuskrip

Kaedah Penyerahan Manuskrip

Untuk semua kategori penerbitan kecuali Kecetakan Pusat Pengajian dan Karya Terjemahan

Isi Borang Cadangan untuk Menerbitkan Buku
MiLLgMneT

Atas talian: Permohonan melalui sistem ePenerbit  dan muat naik manuskrip
Manual: Muat turun borang cadangan menerbitkan buku

MiLLgMneT

Hantar borang kepada Setiausaha Jawatankuasa Sidang Pengarang/E-mel salinan digital borang kepada Pengarah Penerbit USM

MiLLgMneT

Serahkan manuskrip

Untuk Buku Teks Pusat Pengajian isi Borang Cadangan untuk Menerbitkan Buku Kecetakan Pusat Pengajian

MiLLgMneT

Hantar borang kepada Setiausaha Jawatankuasa Penilaian Pusat Pengajian

MiLLgMneT

Serahkan manuskrip

Untuk Karya Terjemahan Isi Borang Cadangan untuk Menerbitkan Buku Terjemahan

MiLLgMneT

Serahkan borang kepada Setiausaha Jawatankuasa Penilaian

MiLLgMneT

Pusat Pengajian untuk kelulusan Majlis Pusat Pengajian

MiLLgMneT

Serahkan manuskrip