• Utama
  • Pengarang
  • Terbit Buku
  • Peringkat dan Jangka Masa Penerbitan

Peringkat dan Jangka Masa Penerbitan

Untuk manuskrip 250-300 muka surat ditaip jarak ganda dua:

  • Suntingan naskhah – 4-5 bulan
  • Susun atur dan reka letak –  3-4 bulan
  • Percetakan dan penjilidan – 1-2 bulan

 

Peranan pengarang semasa proses penerbitan

  • Menyemak penyuntingan naskhah manuskrip – (3–4 minggu)
  • Menyemak pruf akhir manuskrip – (3–4 minggu)
  • Menyediakan indeks – (1–2 minggu)