Kaedah Lelaran Dalam Permasalahan Saintifik

Kaedah Lelaran

Emdash Small ShoppingLogo PRESTOkecil LAZADAkecil PGMALLkecil SHOPEEkecil

 

Tajuk: Kaedah Lelaran dalam Permasalahan Saintifik
Editor: Jumat Sulaiman, Majid Khan Majahar Ali, Piakong Mohd. Tuah, Mohd. Khatim Hasan, Azali Saudi
Harga: RM48.00  ISBN: 978-967-461-480-5

Kaedah Lelaran dalam Permasalahan Saintifik

Kaedah lelaran sesuai digunakan untuk mendapatkan penyelesaian atau nilai hampiran bagi suatu sistem persamaan linear yang dijana menerusi pelaksanaan proses pendiskretan dan/atau pembinaan penyuaian model matematik terbaik. Justeru, perbincangan tentang pengaplikasian kaedah lelaran dalam menyelesaikan pelbagai permasalahan saintifik yang diketengahkan dalam buku ini diharapkan dapat membantu memperkukuh kefahaman pembaca. Atas kelebihan ciri-ciri yang ada pada famili kaedah lelaran, buku ini sesuai sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran oleh pensyarah, pelajar dan sesiapa sahaja yang berminat untuk mempelajari kaedah lelaran sebagai penyelesaian kepada permasalahan sistem linear.

  • Hits: 933

PAUTAN LAIN
- USM
- MAPIM
- KPM
- PNM