Asas Penyelidikan Sains Kesihatan

Asas Penyelidikan Sains Kesihatan

 Emdash Small ShoppingLogo PRESTOkecil LAZADAkecil PGMALLkecil SHOPEEkecil

Tajuk: Asas Penyeldikan Sains Kesihatan
Pengarang: Wan Muhamad Amir W Ahmad, Mohamad Arif Awang Nawi, Rabi'atul'adawiyah Abdul Rohim, Farah Muna Mohamad Ghazali
Harga: RM30.00  ISBN: 978-967-461-549-9

Asas Penyelidikan Sains Kesihatan mengetengahkan perbincangan tentang aspek reka bentuk kajian penyelidikan, bilangan minimum sampel yang diperlukan semasa menganalisis data, tatacara pengambilan sampel dan seterusnya pemilihan kaedah statistik yang bersesuaian bagi menjawab persoalan objektif kajian penyelidikan. Buku ini ditulis untuk memberikan idea kepada pembaca bagi merancang dan melaksanakan penyelidikan secara lebih sistematik bermula dari proses mengenal pasti reka bentuk kajian, penentuan saiz sampel yang minimum, kaedah pengumpulan data dan kaedah menganalisis data. Buku ini sesuai sebagai rujukan utama untuk pelbagai peringkat penyelidikan. Di samping itu, buku ini dapat membantu pelajar atau pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan penyelidikan bagi kepentingan sesebuah organisasi. Perbincangan melalui contoh berilustrasi mengikut pecahan pada setiap subtopik serta penggunaan bahasa yang mudah difahami membantu pelajar dan penyelidik untuk memahami aspek asas penyelidikan dengan lebih baik.

 

  • Hits: 908

PAUTAN LAIN
- USM
- MAPIM
- KPM
- PNM