Reka Bentuk dan Analisis Eksperimen Menggunakan SPSS

Rekabentuk SPSS

 

 Emdash Small ShoppingLogo PRESTOkecil LAZADAkecil PGMALLkecil SHOPEEkecil

Tajuk: Reka Bentuk dan Analisis EksperimenMengguunakan SPSS
PengarangWan Muhamad Amir W Ahmad, Mohd Fadhli Khamis, Zalila Ali
Harga: RM27.00  ISBN: 978-967-461-570-3

Buku ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada penyelidik mengenai kepelbagaian reka bentuk dan analisis eksperimen yang boleh digunakan dalam menganalisis data. Secara umumnya, prosedur perlaksanaan analisis yang ditunjukkan di dalam buku ini adalah menerusi penggunaan perisian SPSS. Ia dipersembahkan secara langkah demi langkah dengan terperinci. Teknik dalam menganalisis data secara reka bentuk dan analisis eksperimen banyak diguna pakai terutamanya apabila penyelidik berhadapan dengan set data yang diperoleh secara eksperimen ataupun set data daripada uji kaji secara makmal. Justeru, buku ini memberi pendedahan dan pilihan kepada penyelidik untuk memilih jenis reka bentuk eksperimen yang bersesuaian dengan eksperimen yang dijalankan. Penyelidik boleh mengikut tatacara kajian yang dipersembahkan dan menyesuaikannya dengan data kajian. Selain itu, buku ini juga menggunakan bahasa yang ringkas serta mudah difahami bagi meningkatkan kefahaman penyelidik terhadap dapatan eksperimen yang diperoleh. Dengan adanya buku panduan sebegini, secara tidak langsung ia dapat membantu para penyelidik dan pelajar dalam menganalisis data serta menjayakan projek penyelidikan agar penyelidikan yang dijalankan lebih teratur dan efektif.

  • Hits: 609

PAUTAN LAIN
- USM
- MAPIM
- KPM
- PNM