Pengurusan dan Pembangunan Sukan Di Sekolah

Pembangunan Sukan

Emdash Small ShoppingLogoPRESTOkecilLAZADAkecilPGMALLkecilSHOPEEkecil

Tajuk: Pengurusan dan Pembangunan Sukan Di Sekolah
Pengarang: Mazuin Adnan, Shazlin Shaharudin
Harga: RM45.00 ISBN: 978-967-461-647-2

Pengurusan dan pembangunan sukan di sekolah memerlukan anjakan paradigma dalam menghadapi sitiasi pasca pandemik Covid19. Pengurusan sukan yang sistematik dan mengikut prosedur piawai membantu dalam memudahkan guru untuk mentadbir dan menguru program sukan di sekolah. Buku ini mengumukan pendekatan strategi laut biru dan pegurusan risiko yang boleh diaplikasikan di sekolah. Kupasan pengurusan dan pembangunan sukan di sekolah dihuraikan secara berasingan bagi memudahkan pemahaman pembaca untuk melaksanakan pengurusan sukan yang berkesan. Selain di sekolah, buku ini juga sesuai sebagai panduan dan bacaan tambahan pada peringkat institusi perguruan, matrikulasi dan universiti.

  • Hits: 821

PAUTAN LAIN
- USM
- MAPIM
- KPM
- PNM