Penjagaan dan Pengurusan Asas Kanak-Kanak Palsi Serebrum Siri 3: Pemakanan dan Cara Makan

 

Siri 3

Emdash Small ShoppingLogoPRESTOkecilLAZADAkecilPGMALLkecilSHOPEEkecil

Tajuk: Siri 3: Pemakanan dan Cara Makan
Pengarang: Nurul Hazirah Jaafar, Nik Soriani Yaacob
Harga: RM40.00 ISBN: 978-967-461-713-4

Peranan ibu bapa atau penjaga adalah amat besar bagi kelangsungan hidup kanak-kanak, terutama sekali kanak-kanak istimewa palsi serebrum (CP). Namun, tidak semua ibu bapa atau penjaga bersedia dengan tanggungjawab, kemahiran atau pengetahuan yang diperlukan. Tahap ketidakupayaan kanak-kanak yang berbeza-beza serta komorbiditi yang dialami menyulitkan lagi penjagaan mereka. Meskipun peranan dan tanggungjawab ini manjanjikan ganjaran yang besar, ia boleh membawa keletihan fizikal serta emosi.

Siri buku Penjagaan dan Pengurusan Kanak-Kanak Palsi Serebrum bermanfaat untuk semua ibu bapa atau penjaga kanak-kanak CP. Buku-buku ini mengandungi contoh pendekatan praktikal bagi memudahkan peranan ibu bapa atau penjaga agar lebih bebas tekanan dan menggembirakan, serta membantu membina keyakinan diri dan meningkatkan kualiti hidup kanak-kanak CP. Ahli keluarga lain juga disarankan membaca buku-buku ini agar lebih memahami kesulitan penjagaan kanak-kanak CP dan membantu meningkatkan hubungan kekeluargaan.

Kanak-kanak CP berisiko mengalami malnutrisi disebabkan ketidakupayaan makan dan minum dengan sendiri. Hal ini merupakan satu cabaran bagi ibu bapa atau penjaga. Malnutrisi yang ketara boleh membantutkan pertumbuhan kanak-kanak dan mengakibatkan pelbagai masalah kesihatan. Siri 3: Pemakanan dan Cara Makan menyediakan pelbagai panduan pemakanan bersesuaian seperti cadangan pemilihan dan penyediaan makanan, peralatan dan cara makan, posisi dan rangsangan semasa makan, serta pemantauan pemakanan sihat bagi mengekalkan status nutrisi yang baik.

  • Hits: 452

PAUTAN LAIN
- USM
- MAPIM
- KPM
- PNM