Takaful Mikro untuk Warga Emas

Takaful Mikro

Emdash Small ShoppingLogoPRESTOkecilLAZADAkecilPGMALLkecilSHOPEEkecil

Tajuk: Takaful Mikro untuk Warga Emas
Pengarang: Asiah Kamal, Mohammad Taqiuddin Mohamad, Ahmad Azam Sulaiman@Mohamad
Harga: RM42.00 ISBN: 978-967-461-775-2

Takaful mikro merupakan skim perlindungan yang ditawarkan kepada golongan berpendapatan rendah, miskin dan miskin tegar, bekerja di sektor tidak formal, malahan kepada segmen yang tidak disasarkan oleh takaful komersial dan takaful sosial. Warga emas yang disasarkan dalam penawaran takaful mikro ini adalah golongan yang berumur 60 tahun dan ke atas. Isu ini dijadikan fokus perbincangan berikutan jangkaan peningkatan bilangan warga emas di Malaysia yang mendorong ke arah pencapaian status negara tua pada tahun 2030 dengan 5.6 juta orang warga emas, iaitu 15% daripada jumlah keseluruhan penduduk di negara ini. Oleh itu, buku ini memperkenalkan model takaful mikro secara komprehensif yang membincangkan model dana tambahan, model strategi penawaran dan manfaat perlindungan yang sesuai diaplikasikan untuk memastikan kerelevanan penawaran skim takaful mikro ini. Bahkan, model ini telah memperoleh pengesahan daripada wakil industri dan pakar akademik yang terlibat selaku penasihat syariah bagi penilaian kelulusan penggunaan dana tambahan daripada sumber wakaf, dana tanggungjawab sosial korporat, zakat dan kombinasi dana daripada pelbagai sumber. Buku ini sesuai dijadikan panduan dan rujukan kepada pelbagai pihak, terutamanya Bank Negara Malaysia, institusi kewangan, industri insurans dan takaful, kerajaan pusat, kerajaan negeri, Majlis Agama Islam Negeri, badan bukan kerajaan, ahli akademik, masyarakat awam dan seterusnya para pelajar untuk memahami konsep penawaran dan perlindungan takaful mikro untuk warga emas.

  • Hits: 701

PAUTAN LAIN
- USM
- MAPIM
- KPM
- PNM