Fiqh Perkahwinan & Kekeluargaan Islam

Fiqgh

Emdash Small ShoppingLogoPRESTOkecilLAZADAkecilPGMALLkecilSHOPEEkecil

Tajuk: Kearifan Tempatan Dan Kelestarian Masa Depan
Pengarang: Mohammad Amir Wan Harun, Jasni Sulong, Atikullah Abdullah
Harga: RM36.00 ISBN: 978-967-461-889-6

Pembentukan institusi kekeluargaan Islam bukan hanya dilihat kepada kewujudan hubungan sosial antara suami, isteri dan anak-anak, bahkan ia haruslah berpandukan hukum-hakam Islam sebagai teras pembentukan keluarga agar mawaddah, rahmah dan sakinah sentiasa memenuhi segenap ruang rumah tangga yang dibina. Buku ini mengupas mengenai hukum-hakam pembentukan institusi kekeluargaan Islam bermula daripada panduan memilih pasangan sehingga kepada perceraian dan hak penjagaan anak-anak. Perbincangan buku ini digarap berdasarkan mazhab Syafi'i sebagai pandangan utama dan diperkemaskan dengan rujukan terhadap Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004.

  • Hits: 493

PAUTAN LAIN
- USM
- MAPIM
- KPM
- PNM