Kesesatan Ajaran Ahmadiyya Qadiani

 Qadiani

Emdash Small ShoppingLogoPRESTOkecilLAZADAkecilPGMALLkecilSHOPEEkecil

 

Tajuk: Kesesatan Ajaran Ahmadiyya Qadiani
Harga: RM27.00 ISBN: 978-967-461-723-3

 

Kajian berkaitan fahaman kumpulan Ahmadiyya atau lebih dikenali sebagai Qadiani ini menjawab dan menghuraikan beberapa perkara yang menjadi teras kepada fahaman Ahmadiyya yang telah berkembang di seluruh dunia serta difatwakan sebagai terkeluar daripada ajaran Islam yang sebenar. Dalam konteks tersebut, karya ini hadir bagi menjelaskan konsep akidah yang sebenar menurut syarak. Ia adalah hasil penelitian secara terus terhadap nas-nas al-Quran dan sunah serta disokong oleh pandangan ulama yang memahaminya selaras dengan objektif dan prinsip syarak. Ringkasnya, karya ini menjawab dakwaan-dakwaan kumpulan ini secara tuntas dan komprehensif agar mereka dapat dibimbing ke jalan yang lurus serta kembali berpegang pada tafsiran Islam berdasarkan mazhab Ahli Sunnah Wal Jamaah dari segi akidah, fikah serta tasawufnya, dan bukan berdasarkan tafsiran mereka yang menyeleweng dan tersasar.

  • Hits: 485

PAUTAN LAIN
- USM
- MAPIM
- KPM
- PNM