Hubungi Kami

[widgetkit id=58]


Alamat Surat Menyurat
Penerbit Universiti Sains Malaysia
11800 USM, Pulau Pinang
Malaysia

Bahagian Pentadbiran
Pejabat Pentadbiran Penerbit USM
Telefon: 604 653 3888 sambungan 4420 atau 4421
Faksimili: 604 657 5714

Bahagian Pemasaran
Khidmat Pelanggan
Telefon: 604 653 3888 sambungan 4432 atau 4424
Faksimili: 604 657 5714

Emel Rasmi
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

M
edia Sosial
Facebookhttps://www.facebook.com/PenerbitUSM/
Instagramhttps://www.instagram.com/penerbit_usm/
Twitter https://twitter.com/PenerbitUSM
Youtubehttps://www.youtube.com/c/PenerbitUSMD34/ 
LinkedIn - https://my.linkedin.com/company/usm-press-penerbit-usm

  • Hits: 13599

PAUTAN LAIN
- USM
- MAPIM
- KPM
- PNM