Rintis: Refleksi Praktis Dan Teori Dalam Seni Dan Reka Bentuk

Rintis

Emdash Small ShoppingLogoPRESTOkecilLAZADAkecilPGMALLkecilSHOPEEkecil

Tajuk: Rintis: Refleksi Praktis Dan Teori Dalam Seni Dan Reka Bentuk
Editor: Mohd Alif Ikrami Mutti, Nur Hilyati Ramli
Harga: RM33.00 ISBN: 978-967-461-808-7

Inovasi dan kreativiti bukanlah sesuatu yang boleh diolah dalam sekelip mata. Ia memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap sesuatu isu yang ingin diselesaikan, dan disudahkan melalui proses berlandaskan fakta, teori dan kemahiran terlatih. Buku ini membawakan variasi hasil karya seni, bersembahan dan reka bentuk daripada disiplin ilmu yang berbeza seperti seni halus, drama dan teater, reka bentuk produk, reka bentuk grafik dan reka bentuk media baharu sebagai panduan, inspirasi dan pengetahuan kepada pembaca untuk meneladani isu dan kaedah penyelesaiannya melalui kajian inovasi dan kreativiti. Penulisan dalam buku ini merupakan refleksi praktis dan teori dalam seni dan reka bentuk daripada penyelidikan karya-karya yang telah dipamerkan di RINTIS - sebuah pameran tahunan pelajar-pelajar tahun akhir di Pusat Pengajian Seni, Universiti Sains Malaysia.

  • Hits: 202

PAUTAN LAIN
- USM
- MAPIM
- KPM
- PNM